VIP Check-Up

Cinsiyet fark etmeksizin özel olarak hazırladığımız bu kapsamlı check-up programında, tüm hastalıkları en ince detayına kadar inceleyip çözümler sunuyoruz.

VIP Check-Up

Title:

Description:

VIP Check-Up

Cinsiyet fark etmeksizin özel olarak hazırladığımız bu kapsamlı check-up programında, tüm hastalıkları en ince detayına kadar inceleyip çözümler sunuyoruz.

Hizmetler

VIP Paneli
Neleri İçeriyor?

Check-Up yaptırmak isteyen kişilerin yaş ve cinsiyetine göre, hekimlerimiz tarafından hazırlanan Sağlık Grubu Check-up Paketleri uygulanmaktadır. Alanında uzman doktorların hazırladığı sağlık tarama testleri sayesinde, kişinin yaşı ve geçirebileceği hastalıklar dikkate alınmakta ve bu hastalıkların önüne geçmek hedeflenmektedir.


CA 19-9

Tüm gastrointestinal sistem kanserleri (pankreatik kanserler, kolanjiokarsinomlar, kolon kanserleri vb.) ve diğer adenokarsinomlarda düzeyi artabilir.Bölgesel Ultrason

Meme kanserleri, troid ve boyun bölgesi kanserleri, batın içi organ timörleri, prostat kanserleri, rahim ve yumurtalık kanserleri, lenfoma ve kan kanseri taraması.PSA-Prostat Spesifik Antijeni PSA Total

45 Yaş üstü erkeklerde uygulanır.Prostat bezi iltihabı ve prostat kanseri tanısında kullanılır. Amerikan Kanser Cemiyeti 40 yaş sonrası erkeklerde erken teşhis için digital rectal muayene ile birlikte PSA´yı önermektedir.Romatizma AnalizleriASO

Geçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.cRP (C-Reaktif Protein)

cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir.RF(Romatoid Faktör)

Romatoid artirit tanısında kullanılır.
Kalsiyum (CA)

Kemik erimesi testidir.Cinsel ve Bulaşıcı HastalıklarAnti HIV 1+2:HIV 1+2 HIV(Aids)

Virusünün vücuda alınımından yaklaşık 2 hafta sonra hiv P24 antijeni tespit edilir.HBsAg

HBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.Anti-HBs

Anti-HBs HBsAg´ye karşı oluşmuş antikorları gösteren kantitatif bir testtir. HBs Aşısı kontrolü, bağışıklık kontrolü.
Anti-HCV

Anti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.Kansızlık TaramasıHemogram(18 parametre)

Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir. Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çok önemli bilgiler sağlar. Eritrositlerle ilgili olarak Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC analizleri yapılır. Anemilerde; eritrosit sayısı, Hb ve Hct değerleri düşer. MCV, MCH, MCHC tarama parametreleri değildir.Demir(Fe)

Anemilerin (kansızlık) tiplendirilmesinde kullanılır.Demir eksikliğini veya fazlalığını belirler.Demir Bağlama(Fe B)

Demir eksikliği anemisinde seviyesi yükselir.Demir ile beraber değerlendirilir.Alerji TestleriTotal IgE

Vücudumuzda herhangi bir gıda toz veya maddeye alerjimiz olup olmadığını gösterir.Lipid(yağ) ProfiliTotal Lipid

Lipidler Kandaki yağ ve kolesterol oranlarını belirler.Kolesterol ve Trigliseridlerden oluşur.Kolesterol Total

Kolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Kolesterol, lipid profilinin bir parçasıdır.Kolesterol HDL (İyi Kolesterol)

Artmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.
Kolesterol LDL (Kötü Kolesterol)

LDL Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL-kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir.Kolesterol VLDL (Low Kolesterol)

VLDL kolesterol ( Very Low ) çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL Kolesterol kadar tehlikeli değildir.Trigliserid (Kan Yağları)

Trigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.Biyokimya TahlilleriSodyum (Na)

Vücuttaki hücre dışı sıvının en önemli katyonudur. Sıvı- elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.Kas çalışmasını sağlamaktadır.Tansiyon hastalıkları erken teşhisi için önemlidir.Potasyum (K)

Potasyum;hücre içinin ana katyonudur. Sinir ve kas aktivitesi için kritik rolü vardır.Asit Baz,elektrolit dengesi tansiyon hastalıkları erken tanısı için gereklidir.Klorür (Cl)

Susuzluk, Cushing sendromu, Diabetes İnsipitus, respiratuar alkalozis, metabolik asidoz (uzun süren ishal sonucu) ve bazı böbrek yetmezliğinde artabilir.Asit baz ve elektrolit dengesi.
Albumin

Albumin; Akut ve kronik enflamasyonlar, karaciğerin sentez kapasitesinin azalması , nefrotik sendrom, yanık, travma gibi vücut yüzeylerinde kaybın artması, Plazma su konsantrasyonunun azaldığı durumlarda konsantrasyonu yükselir.Sedimentasyon

İnflamatuar hastalıklar,romatizmal hastalıklar,akut ve kronik infeksiyonlar, maligniteler, romatoid hastalıklar.Kan Şekeri(Glukoz)

Şeker hastalığı tanısı,diyabet hastalıkları.Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirmesi.
Üre

Böbrek fonksiyon yetmezliklerinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.Tam İdrar Analizi

Tam idrar ;İdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH,Dansite,Renk,yoğunluk,İltihap,taş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.SGOT (AST)

SGOT; Sırasıyla kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.
SGPT (ALT)

SGPT; Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanı sıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.Gama Glutamil Transferaz (GGT)

GGT esas olarak böbrek, karaciğer ve pankreas kaynaklı bir enzimdir. Böbrekte daha yoğun olmasına rağmen genellikle karaciğer değerlendirilmesinde kullanılır.Karaciğer hastalıkları, Kolon ve göğüs kanserlerinin tanısı.Mide ve Bağırsaklarda Ülser ve Kanser TaramasıHPSA(Helicobacter pylori)

HPsA ;Bu bakterinin asitle birlikte, ülser oluşumunda rol oynayan en güçlü etken olduğu saptanmıştır. Bakteri hem koruyucu faktörleri azaltarak, hem de mide asidinin gücünü arttırarak mide ülserine neden olmaktadır. H.pylori ile infekte ve aşırı asit salınımı olan kişiler mide ülseri, mide kanseri ve duedonum ülseri için büyük risk taşırlar.Mide hastalıklarına yol açan bakteridir.CA 19.9

Mide, bağırsaklar, safra kesesi ve pankreas kanserleri tarama testi (Risk durumlarında çalışılacaktır.)Gaitada Gizli Kan(GGK)

GGK Gizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.( İsteğe bağlı )Görüntüleme TetkikleriAkciğer Filmi(Grafisi)

Akciğer Filmi Akciğer hastalıkları, Akciğerde tümör ve lezyon belirlenmesi, zatürre ve verem gibi hastalıkların teşhisi.EKG(Elektrokardiografi)

EKG Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin incelenmesi, kalp ritm bozuklukları,kalp krizi teşhisi.Tüm Batın Ultrasonu (USG)

Tüm Batın USG Tüm iç organların uzman radyoloji doktoru tarafından görüntülenmesi, karaciğer, dalak, safra kesesi, safra yolları, böbrekler,pankreas, üriner sistem,yumurtalıklar,mesane,prostat vs. Kum, taş kist gibi oluşumların teşhisi.
Pelvik Ultrason (USG)

Kadınlarda rahim ve yumurtalıklarda kist ve kanser taraması.Troid Ultrasonu (USG)

Troid bezi ultrasonu ,guatr hastalıklarının tanısı için uzman hekim tarafından görüntülemesi gerçekleştirilir.Meme Görüntülemesi

Meme USG Meme hastalıkları ve memelerde oluşabilecek kist ve tümörlerin belirlenmesi.


Kategori
Check-Up Panelleri
Yıl
2019
Konum
İstanbul
Check-Up Paneli
VIP

2 yorum

 • Hamza kadri

  Ocak 15, 2020 at 10:57 am

  Merhaba
  Erkek Vip test fiyatları nekadar? ve sgk gerekiyormu?

  Cevap Ver

  • Check-UP Sepeti

   Mart 13, 2020 at 2:10 pm

   0850 533 1 444 Den Detaylı Bilgi Alabilirsiniz…

   Cevap Ver

Yorum Bırakın

E-posta adresin yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBizi sosyal ağlarda ziyaret edin:


Bizi sosyal ağlarda ziyaret edin:www.checkupsepeti.com yer alan sağlık bilgileri;profesyonel tıbbi değerlendirme,tanı,tedavi yerine geçmez.danışman hekimlerin yazı ve değerlendirmeleri hastalara,hastalıklarını daha iyi belirlendirmeleri için bir değerlendirme amacı sunar. Checkupsepeti.com da yer alan içerikler veya internet sürümünde yer alan bilgilere göre kullanıcı tarafından alınan karar veya önerilerden ortaya çıkacak herhangi bir olaydan veya herhangi bir raslantısal,dolaylı özel veya bağlantılı hasardan hiçbir kullanıcıya karşı sorunlu değildir.

www.checkupsepeti.com adresinde yer alan sağlık bilgilerini okuduğunuzda, bu feragatname de belirtilen kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz.Yardıma ihtiyacınız varsa hemen bizi arayın, derhal cevap vereceğiz ve size hemen yardım sağlayacağız.

Copyright by NET AJANS GROUP BUSINESS 2019. All rights reserved.

Open chat
1
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
×